Như các bạn đã biết, cấp 1 tiểu học là giai đoạn tiền đề cho việc học tập sau này, định hướng về phương pháp học tập cũng như dần dần rèn cho mình ý thức tự học ở trẻ. Cũng bởi vậy, đây là giai đoạn quan trọng nhất hình thành nên tư tưởng và quan điểm học tập trong suốt lộ trình học tiếp theo. Nắm chắc các kiến thức ở tiểu học sẽ giúp các em dễ dàng làm quen với môi trường kiến thức cao hơn như trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Với  tất cả nhiệt huyết, mục  tiêu và chiến lược, trung tâm mong muốn sẽ đem đến sự giảng dạy tốt nhất cho các em học sinh và định hướng đúng cho các em khi đặt chân trên hành trình học tập. Từ đó các em có thể hình thành thói quen học tập tốt nhất.