Với  tâm huyết là cầu nối giữa gia sư và phụ huynh, chúng tôi mong muốn đem đến chất lượng tốt nhất cho học sinh, giúp các em có thể phát triển, nâng cao kiến thức, thái độ một cách tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Điều đó được thực hiện với các gia sư đã qua tuyển chọn. Mong muốn mang đến kết quả cho các em và nhóm gia sư.

Đối với cấp 2, lứa tuổi dậy thì, đầy hiếu động, tư duy, suy nghĩ chưa đi đến độ chính chắn, thì đây là cấp học rất khó khăn cho cả các em, phụ huynh và các gia sư, có thể nói đây là lứa tuổi định hình, hướng dẫn cho các em đi đến những con đường tốt, có thành tích và là bước đệm bậc nhảy cho cấp sau. Qua việc tuyển chọn, phỏng vấn, nắm giữ thông tin từ các gia sư một cách rõ ràng, gia sư được qua các buổi hướng dẫn kỹ càng. Chúng tôi mong muốn đem đến cho các học sinh giá trị tốt nhất cả về định hướng và năng lực, thành tích học tập.

Với  tất cả nhiệt huyết, mục  tiêu và chiến lược, trung tâm mong muốn sẽ đem đến sự giảng dạy tốt nhất cho các em học sinh để các em có thể cải thiện tốt nhất, phụ huynh có thể yên tâm nhất khi lựa chọn các gia sư từ chúng tôi.