Cấp 3 là một bước ngoặc rất quan trọng đối với học sinh, quyết định việc tuyển sinh vào các trường Đại học, xác định và hướng dẫn học sinh tìm đến những nghề nghiệp, chuyên ngành phù hợp với khả năng, sở thích của từng em. Chúng tôi với  mong muốn truyền tải tất cả nhiệt huyết cho gia sư, làm cầu nối cho gia sư và phụ huynh, tìm ra sự thích hợp nhất cho học sinh, hướng các em đến những thành tích tốt nhất. Các gia sư đều được kiểm tra lý lịch rõ ràng, và qua các buổi hướng dẫn, hoạch định cụ thể; chúng tôi mong muốn đây là sự kết hợp, cầu nối tuyệt vời nhất để giúp các em học sinh có thể có các “người thầy giỏi”, hướng các em đến thành công, đặc biệt trong bước ngoặc quan trọng ,“cấp 3”. Từ kiến thức cơ sở lớp 10, 11 đến lớp tập trung luyện thi, chúng tôi mong muốn các em sẽ có được định hướng, kiến thức vững vàng nhất khi lựa chọn đội ngũ chúng tôi.