QUY TRÌNH NHẬN LỚP

Các bạn gia sư sau khi thấy lớp phù hợp ở mục lớp dạy cần gia sư thì vui lòng liên hệ:

  • Gia sư gọi: 0898 922 415  (Cô Diễm)
  • Khi tới trung tâm nhận lớp các bạn sinh viên vui lòng mang theo: thẻ sinh viên + CMND.Đối với giáo viên: bằng tốt nghiệp + thẻ giáo viên + CMND


LỆ PHÍ NHẬN LỚP:

  • Phí nhận lớp của giáo viên:40%( các lớp từ lớp lá đến lớp 12)
  • Phí nhận lớp của sinh viên:40%( các lớp từ lớp lá đến lớp 12)
  • Các lớp tin học, đàn,vẽ,anh văn giao tiếp,, luyện thi đại học là : 30%
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:30%

Trung tâm chỉ thu phí 1 tháng đầu tiên

CÁCH THANH TOÁN PHÍ:

  • Đia chỉ nhà cụ thể của phụ huynh
  • Số điện thoại liên hệ phụ huynh
  • Đồng thời trung tâm sẽ liên hệ với phụ huynh để hẹn giờ gặp